Denver Traffic Solutions

Dynamische markering LED

DTS heeft diverse projecten gerealiseerd inzake het beveiligen van voetgangersoversteekplaatsen met LED-units inclusief de benodigde bebording. Levering, plaatsing en in werking stellen wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Projecten : Gemeente Hendrik Ido Ambacht, gemeente Capelle ad IJssel, gemeente Hulst, gemeente Vianen, gemeente Waalwijk, gemeente Waspik, gemeente Duiven (verwarmde uitvoering)

Voor meer informatie download hier de brochure VOP van DTS.

Tevens heeft DTS projecten gerealiseerd inzake het beveiligen van de uitritten van Brandweerkazernes.